Dvorac Mailáth

Dvorac Mailáth nalazi se u Donjem Miholjcu. Smatra se jednim od najočuvanijih dvoraca u Hrvatskoj. Dvorac je građen od 1903. do 1906. za mađarsku obitelj Mailáth, uz raniji prizemni barokni dvorac Prandau s kojim čini jedinstvenu cjelinu. Arhitekt dvorca je István Möller. Uz dvorac je uređen perivoj. Vlastelinstvo Donji Miholjac formirano je 1831. godine i bilo je u vlasništvu valpovačke obitelj Hilleprand von Prandau. Prandauova kći Stefanija udala se za mađarskog grofa Georga Mailátha te Donji Miholjac tako pripao grofovima Mailáth von Székhely. Cijeli se dvorac ističe bogatim ukrasima u neogotičkom stilu, s elementima stila Tudor.

Crkva sv. Mihaela Arkanđela

Prvi spomeni donjomiholjačke crkve Sv. Mihaela datiraju još iz davne 1057. godine. Nakon izgradnje crkve oko nje se postupno razvija naselje. U kasnijim izvještajima nalaze se podaci da su crkvu sazidali katolici, stari Hungari. U opisu crkve navodi se da je ona imala visoke zidove i tornjeve, a bila je opasana dubokim opkopom. Najstariji glazbeni instrument u Donjem Miholjcu su orgulje u Crkvi sv. Mihaela Arkanđela. Današnje orgulje u Crkvi sv. Mihaela Arkanđela u Donjem Miholjcu izrađene su oko 1852. godine, imaju 18 registara, dva manuala i jedno pedalo. Pretpostavka je da je orgulje darovao Karlo Prandau 1852. godine.