Prandau Festival orguljaške i komorne glazbe

Organizator i pokretač Festivala: Grad Donji Miholjac i Turistička zajednica Grada Donji Miholjac

Suorganizatori:

 • Župa sv. Mihaela arkanđela
 • Glazbena škola pri OŠ A. Harambašića
 • Povijesna udruga “ Mailath“

Idejni začetnik i ravnatelj Festivala: Tomislav Brusač

Umjetnički ravnatelj Festivala: Edmund Andler Borić

Organizacijski odbor Festivala:

 • Tomislav Brusač, dipl.oec, Grad Donji Miholjac, zamjenik gradonačelnika,
  predsjednik Organizacijskog odbora
 • Vesna Miličić, mag.iur., Grad Donji Miholjac, Odjel za društvene djelatnosti,
  voditeljica
 • Melia Vidaković, univ.spec.oec , Turistička zajednica grada Donjeg Miholjca,
  direktorica
 • Silvija Ježić Knežević, prof., Župa sv. Mihaela Arkanđela, dirigentica zbora
  Sv. Cecilija
 • Darko Nikolić, prof., Glazbena škola pri OŠ A. Harambašića, voditelj
 • Mirjam Ćosić, prof., Povijesna udruga Mailath, predsjednica udruge

Za Prandau Festival orguljaške i komorne glazbe financijsku potporu osigurali su:

 • Ministarstvo kulture Republike Hrvatske
 • Osječko-baranjska županija
 • Grad Donji Miholjac
 • Donatori

KONTAKT

Prandau Festival orguljaške i komorne glazbe – kontakt informacije

Adresa
Vukovarska 1
Donji Miholjac, 31 540
Hrvatska

E-mail
prandaufestival@gmail.com

Telefon
+385 (0) 91 5678922
+385 (0) 31 631 161

Web
www.prandau-festival.com

facebook
https://www.facebook.com/Prandau-Festival-104224468472477

SLUŽBENE INFORMACIJE

Grad Donji Miholjac
Vukovarska 1
31540 Donji Miholjac

OIB: 49744793900
MB: 2581612
IBAN: HR7823400091808600006
Privredna banka Zagreb d.d.

T: +385 31 631 161
F: + 385 31 631 160
info@donjimiholjac.hr
www.donjimiholjac.hr

Turistički ured TZG Donjeg Miholjca
Trg Ante Strarčevića 2,
31540 Donji Miholjac

OIB: 59271187197
MB: 01023594
IBAN:HR5024120091134003327
Slatinska banka d.d.

Direktorica Turističkog ureda:
Melia Vidaković struč.spec.oec
Tel.fax: +385(31)633-103
E-mail: tzdm@tz-donjimiholjac.hr