Gudački kvartet HNK u Osijeku

GUDAČKI KVARTET

GUDAČKI KVARTET hNK U OSIJEKU

Gudački kvartet, izuzetno kompleksna i zahtjevna glazbena formacija kojom su glazbenici HNK u Osijeku dokazali vlastito umijeće i spretnost, bio je prvi koračaj u ponovni doticaj s publikom našeg teatra. Béla Nagy i Vilim Škreblin na violinama, Tena Micevski na violi i Maja Iljovski na violončelu svojim su nastupom dokazali i pokazali ne samo svoju hrabrost, nego i vrhunsko umijeće u izvedbama probranih djela Bacha, Chopina, Piazzolle, Brahmsa, Gotovca i Montija. Koncert upotpunjava gost: Trajko Iljovski na harmonici.

K O N C E R T GUDAČKOG KVARTETA HNK U OSIJEKU

1. J.S.Bach:Aria: SCHAFE KÖNNEN SICHER WEIDEN

2. A.Dvořák: HUMORESQUE

3. F.Chopin: NOCTURNE Op.9 No.2 Es-dur

4. A.Sullivan: THREE LITTLE MAIDS FROM THE MIKADO

5. L.Delibes: LAKME, „flower duet“

6. J.Williams: THEME FROM THE „SCHINDLER’S LIST

7. F.Satie: GYMNOPEDIE No.1

8. A.Piazzolla: FIVE TANGO SENSATIONS „FEAR“

9. C.Gardel: POR UNA CABEZA

10. A.Piazzolla: ADIOS NONINO

11. A.Khachaturian: GAYANE „Sabre Dance“

12. V.Monti: CSARDAS

13. J.Brahms: HUNGARIAN DANCE No.1 14. J.Gotovac: ERO SA ONOGA SVIJETA, „Završno kolo“

Sudjeluju:

Béla Nagy – violina

Vilim Škreblin – violina

Tena Micevski – viola

Maja Iljovski – violončelo

Gost: Trajko Iljovski – harmonika