Camerata Garestin Prandau festival 2020 izvedba

Koncert baroknog Ansambla Camerata Garestin održan je u srijedu 8. srpnja 2020. godine u 20:00 sati u velikoj vijećnici dvorca Mailath, kao treći koncert u programu 1. Prandau Festivala orguljaške i komorne glazbe u Donjem Miholjcu.

Ansambla Camerata Garestin okuplja vodeće hrvatske vokalne i instrumentalne interprete glazbe 17. i 18. stoljeća. Osnovan je 2008. godine na poticaj varaždinskog violončelista Krešimira Lazara, uz suosnivače sopranisticu Ivanu Lazar, flautista Danija Bošnjaka te čembalista i orguljaša Krešimira Hasa. Sastavljen je od glazbenika čija bogata iskustva već dulje vrijeme doprinose kulturnom i umjetničkom životu Republike Hrvatske.

Svojim nazivom ansambl njeguje i hrvatsku povijesnu baštinu prikazujući srednjevjekovno ime grada Varaždina – Garestin, te je osobito vezan uz međunarodni festival Varaždinske barokne večeri redovito nastupajući na istom od svog osnutka. Programska smjernica ansambla teži prikazu tematskih koncertnih projekata, prikazujući tako vrhunska djela europskih i hrvatskih majstora visoke renesanse, galantnog stila, rokokoa te glazbu ranijeg klasičnog stila.

Na programu koncerta u Donjem Miholjcu Ansambl Camerata Garestin izvedena su  dijela hrvatskog majstora Ivana Lukačića, značajnog kompozitora barokne glazbe Jacoba Basevija il Cervetoa, njemačkog skladatelja i orguljaša baroknog razdoblja Johana Sebastijana Bacha te Georga Freidericha Händela, njemačko-engleskog baroknog skladatelja poznatog po svojim oratorijima i operama.

Nakon izvanrednog, neponovljivog i izuzetno posjećenog koncerta Kvarteta Rucner, Ane Rucner i Veronike Brzica, publika je imala priliku doživjeti nova povijesna glazbena putovanja i osjetiti uživo duh barokne glazbe u jedinstvenoj dvorani dvorca Mailath koja je upravo sagrađena za izvođenje komorne glazbe kakvu izvodi Ansambl Camerata Garestin.

PRANDAU festival programski je usmjeren na promoviranje orguljaške i komorne glazbe, revitalizacijom bogatog kulturnog naslijeđa i glazbene tradicije obitelji Hileprand-Prandau, a naročito jednog od članova obitelji, Karla baruna Prandaua.

 

Koncert je održan uz podršku Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

Koncert baroknog Ansambla Camerata Garestin održan je u srijedu 8. srpnja 2020. godine u 20:00 sati u velikoj vijećnici dvorca Mailath, kao treći koncert u programu 1. Prandau Festivala orguljaške i komorne glazbe u Donjem Miholjcu.

Ansambla Camerata Garestin okuplja vodeće hrvatske vokalne i instrumentalne interprete glazbe 17. i 18. stoljeća. Osnovan je 2008. godine na poticaj varaždinskog violončelista Krešimira Lazara, uz suosnivače sopranisticu Ivanu Lazar, flautista Danija Bošnjaka te čembalista i orguljaša Krešimira Hasa. Sastavljen je od glazbenika čija bogata iskustva već dulje vrijeme doprinose kulturnom i umjetničkom životu Republike Hrvatske.

Svojim nazivom ansambl njeguje i hrvatsku povijesnu baštinu prikazujući srednjevjekovno ime grada Varaždina – Garestin, te je osobito vezan uz međunarodni festival Varaždinske barokne večeri redovito nastupajući na istom od svog osnutka. Programska smjernica ansambla teži prikazu tematskih koncertnih projekata, prikazujući tako vrhunska djela europskih i hrvatskih majstora visoke renesanse, galantnog stila, rokokoa te glazbu ranijeg klasičnog stila.

Na programu koncerta u Donjem Miholjcu Ansambl Camerata Garestin izvedena su  dijela hrvatskog majstora Ivana Lukačića, značajnog kompozitora barokne glazbe Jacoba Basevija il Cervetoa, njemačkog skladatelja i orguljaša baroknog razdoblja Johana Sebastijana Bacha te Georga Freidericha Händela, njemačko-engleskog baroknog skladatelja poznatog po svojim oratorijima i operama.

Nakon izvanrednog, neponovljivog i izuzetno posjećenog koncerta Kvarteta Rucner, Ane Rucner i Veronike Brzica, publika je imala priliku doživjeti nova povijesna glazbena putovanja i osjetiti uživo duh barokne glazbe u jedinstvenoj dvorani dvorca Mailath koja je upravo sagrađena za izvođenje komorne glazbe kakvu izvodi Ansambl Camerata Garestin.

PRANDAU festival programski je usmjeren na promoviranje orguljaške i komorne glazbe, revitalizacijom bogatog kulturnog naslijeđa i glazbene tradicije obitelji Hileprand-Prandau, a naročito jednog od članova obitelji, Karla baruna Prandaua.

 

Koncert je održan uz podršku Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

Camerata Garestin Prandau Festival zajednicka slika

0 Comments