3. PRANDAU FESTIVAL 2022
14. srpnja u 20:00 sati,

župna crkva sv. Mihaela arkanđela, Donji Miholjac

Marijo Zbiljski, tambura i Edmund Andler-Borić, orgulje

Gost: Martin Marijanović, tambura

Program:

Carl Philipp Emanuel Bach : Sonata u g molu / tambura i orgulje
Allegro-Adagio-Allegro

Anonimus/ Hrvatska 18.st.: Tri jednostavačne sonate za orgulje /
arhiv Franjevačkog samostana u Klanjcu
Johann Sebastian Bach: Koncert za dvije violine /tambure/ u d molu
BWV1043
Gost na 2. tamburi: Martin Marijanović
Davor Bobić: Libera me za tamburu i orgulje
Wolfgang Amadeus Mozart: Varijacije za orgulje u G duru
Franz Schubert: Ave Maria za tamburu i orgulje
Domenico Zipoli: Folias, varijacije za orgulje
Hector Joseph Fiocco: Allegro za tamburu i orgulje